สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว


 • 20230917123105ตราสิงโต_๒๑๐๕๒๕_2_0.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาวปลี
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10702005
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20171208093005ผักกาดขาว ไดโตเกียวเบกานา 6803.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาว ไดดตเกียวเบกานา 6803
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605013
  ขนาด : 2.50 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171205125533ผักกาดขาวใหญ่.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาว พันธุ์ ขาวใหญ่
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205068
  ขนาด : 10 กรัม 3500 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205125129ผักกาดขาวปลี.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาว พันธุ์ขาวปลี
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205023
  ขนาด : 10 กรัม 3500 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160809094616chinese cabbage.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาวปลี สิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10702004
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20160815134155ky17-500x500.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาว ไดโตเกียวเบกานา6803
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10601012
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท

   

 • 20160713114813Chinese cabbage.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาว ขาวปลีพันธุ์เบา
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205040
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท